Szkolenia indywidualne

Pomorskie Centrum organizuje dla lekarzy położników - ginekologów szkolenia indywidualne w dziedzinie ultrasonografii. W szkoleniu może uczestniczyć jednorazowo jedna osoba, ponieważ jest to szkolenie praktyczne - uczestnik bierze czynny udział w wykonywaniu badań.

Przed ustaleniem terminu i czasu trwania szkolenia staramy się ustalić dokładnie, jaki element badania ultrasonograficznego sprawia osobie umawiającej się problem, i na tym skupić się w trakcie szkolenia. W zależności od umiejętności oferujemy pomoc w zakresie uzyskiwania odpowiednich przekrojów i obrazów do wykonania podstawowych pomiarów położniczych, do oceny struktur i narządów płodu zgodnie ze standardami PTG dotyczącymi skriningowych badań ultrasonograficznych, obrazowania trój- i czterowymiarowego, badania Dopplerowskiego. Każdy lekarz umawiający się na szkolenie sam decyduje, co będzie tematem szkolenia. Koszt jednorazowego szkolenia, trwającego zwykle około 2 godzin, wynosi 500 złotych. Uczestnik otrzymuje 2 punkty edukacyjne zgodnie z rejestracją szkolenia w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku.

Możliwe jest zarejestrowanie szkolenia w formie warsztatów ultrasonograficznych, których odbycie uznawane jest przez Zarząd Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w procesie uzyskiwania certyfikatu upoważniającego do wykonywania badan ultrasonograficznych.