Test podwójny

Wśród wielu metod umożliwiających ocenę stanu zdrowia dziecka przed jego urodzeniem coraz większe zainteresowanie ciężarnych budzą badania biochemiczne oceniające ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych, czyli takich chorób jak np. zespół Downa. Badania te wykonywane są u kobiet, u których nie stwierdzono podwyższonego ryzyka wystąpienia tych chorób, czyli w rodzinie nie występowały choroby uwarunkowane genetycznie i w badaniu ultrasonograficznym nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Jeśli u Państwa dziecka już wcześniej zaistniało podejrzenie tego typu patologii, powinni Państwo zgłosić się do Poradni Genetycznej w celu wykonania dokładniejszych badań.

Opisywane w tej informacji badanie nazywane jest testem podwójnym lub testem PAPP-A. Polega ono na pobraniu krwi kobiety ciężarnej pomiędzy ósmym a czternastym tygodniem ciąży, następnie wykonaniu badania ultrasonograficznego przez lekarza posiadającego certyfikat Fetal Medicine Foundation pomiędzy dwunastym a czternastym tygodniem ciąży, aby ostatecznie obliczyć ryzyko wystąpienia zespołu Downa, zespołu Patau i zespołu Edwardsa. Uzyskany wynik jest dokładnym, liczbowym określeniem ryzyka wystąpienia wymienionych chorób.

Określenie "niskie ryzyko" oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia aberracji chromosomowej u dziecka jest tak niskie, że nie ma wskazań do wykonywania innych, stwarzających zagrożenie dla ciąży badań. Natomiast gdy okazuje się, że ryzyko to jest wysokie, proponujemy pacjentce wykonanie badania płynu owodniowego (amniopunkcji) jednoznacznie mówiącego nam, czy dziecko jest chore na jedną z wymienionych chorób. Alternatywą dla amniopunkcji jest nieinwazyjne badanie DNA płodu we krwi matki.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Narodowy Fundusz Zdrowia dążą do ujednolicenia metod wykonywania testów biochemicznych określających ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych wykonywanych w ciąży z zaleceniami Fetal Medicine Foundation. Oferujemy Państwu możliwość wykonywania pełnego testu podwójnego (pomiaru CRL i NT wykonywanego przez lekarzy posiadających certyfikat FMF, oznaczeń biochemicznych oraz wyliczenia ryzyka wystąpienia zespołu Downa, zespołu Patau i zespołu Edwardsa) lub samych oznaczeń biochemicznych PAPP-A i beta-hCG (dla lekarzy posiadających certyfikat FMF i mogących samodzielnie dokonywać obliczeń).

W przypadku konieczności wykonania badania USG przez lekarza w Centrum konieczne jest zgłoszenie się pacjentki osobiście. Jeżeli mają być wykonane jedynie oznaczenia biochemiczne, wystarczy przekazanie nam surowicy pacjentki (po odwirowaniu krwi pobranej do pustej probówki "na skrzep" w ilości około 3ml) lub zgłoszenie się w celu pobrania krwi. Koszt wykonania testu podwójnego (testu PAPP-A) z pomiarem CRL, NT i wykonaniem obliczeń wynosi 200 PLN, koszt samych oznaczeń biochemicznych wynosi 150 PLN.

 

   

Zakup analizatora biochemicznego celem wprowadzenia nowej usługi  

          - kompleksowych nieinwazyjnych badań prenatalnych