Dr med. Małgorzata Świerkocka

Specjalista neurologii. Wiele lat była pracownikiem Kliniki Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2013 roku zajmuje się wyłącznie pracą ambulatoryjną. Szczególnym obiektem jej zainteresowań są chorzy z udarami mózgu oraz z przewlekłymi bólami krzyża (w tym ciężarne). Bogate doświadczenie w pracy szpitalnej pozwala jej prowadzić szeroko zakrojoną diagnostykę schorzeń neurologicznych i leczyć najnowszymi dostępnymi metodami. Monitoruje rehabilitację swoich pacjentów i doradza jakie jej schematy w danym przypadku powinny być najbardziej skuteczne.