Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund

Specjalista  położnictwa i ginekologii pracuje w Centrum od początku jego istnienia (od 2000 roku). Jej głównym miejscem zatrudnienia jest Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki. Jest również Prezesem Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej i Sekretarzem Zarządu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Specjalizuje się
w położnictwie, a w szczególności w diagnostyce i terapii prenatalnej. Zajmuje się diagnostyką wad i chorób płodu, ustalaniem dalszego postępowania z ciężarnymi, u których zdiagnozowano tego typu schorzenia. W ramach pracy
w Klinice Położnictwa przeprowadza zabiegi operacyjne
u płodów jeszcze przed ich urodzeniem. Szczególnym obiektem jej zainteresowań od 2004 roku są powikłania ciąż wielopłodowych, zwłaszcza takie, których leczenie polega na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów inwazyjnych.