Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund

Specjalista  położnictwa i ginekologii pracuje w Centrum od początku jego istnienia (od 2000 roku). Jej głównym miejscem zatrudnienia jest Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, gdzie pełni funkcję Zastępcy Koordynatora Kliniki. Dodatkowo pracuje również na Oddziale Ginekologiczno-położniczym Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Jest również Prezesem Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Specjalizuje się
w położnictwie, a w szczególności w diagnostyce i terapii prenatalnej. Zajmuje się diagnostyką wad i chorób płodu, ustalaniem dalszego postępowania z ciężarnymi, u których zdiagnozowano tego typu schorzenia. W ramach pracy
w Klinice przeprowadza zabiegi operacyjne
u płodów jeszcze przed ich urodzeniem. Szczególnym obiektem jej zainteresowań od 2004 roku są powikłania ciąż wielopłodowych, zwłaszcza takie, których leczenie polega na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów inwazyjnych.